Bai 27 Dieu che oxi - phan ung phan huy

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu tam
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:46' 06-06-2011
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1. Thí nghiệm :
a.Với nguyên liệu kalipemangnat KMnO4
Cách tiến hành :
- Cho một lượng nhỏ kali pemanganat KMnO4 vào ống nghiệm .
- Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn .
Đưa que đóm cháy dở còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm.
Nhận xét hiện tượng :
Giải thích :
- Có tiếng nổ lép bép . - Chất khí sinh ra trong ống nghiệm làm tàn đóm đỏ bùng cháy thành ngọn lửa.
Khí sinh ra chính là khí oxi
PTHH :
Biết khi đun nóng kali pemanganat KMnO4 sinh ra kali mangannat(K2MnO4), mangan đioxit(MnO2) và khí oxi.
Nhóm 1
Nhóm 3
- Thu khí oxi bằng cách đẩy nước (Hình 4.6b).
Nhóm 2
Nhóm 4
- Thu khí oxi vào ống nghiệm khô đặt đứng.
Thí nghiệm nhóm
- Quan sát
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu kalipemanganat KMnO4
2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
t0
b. Với nguyên liệu kalicloratKClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
2. Kết luận :
2KClO3 2 KCl + 3O2
to
MnO2
Khi đun nóng dễ phân huỷ thành Kali clorua(KCl) và khí oxi
Đun nóng kali pemanganat KMnO4 sinh ra kali mangnnat(K2MnO4), mangan đioxit(MnO2) và khí oxi.
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu KMnO4
b. Với nguyên liệu KClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp .
2. Kết luận :
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu KMnO4
b. Với nguyên liệu KClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp .
1 . Sản xuất khí oxi từ không khí .
2. Kết luận :
Van điều chỉnh
không khí lỏng nén
N2
- 196 0C
-183 0C
ống ruột gà
Đĩa
Bể bốc hơi
oxi
Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao thu được khí nitơ ở - 1960C sau đó là khí oxi ở -1830C
Quan sát sơ đồ tháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng
ở to thấp, áp suất cao
Tháp chưng cất
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu KMnO4
b. Với nguyên liệu KClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp .
1 . Sản xuất khí oxi từ không khí
Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao thu được khí nitơ ở - 1960C sau đó là khí oxi ở -1830C
2. Kết luận :
2 . Sản xuất từ nước
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu KMnO4
b. Với nguyên liệu KClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp .
1 . Sản xuất khí oxi từ không khí
Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao thu được khí nitơ ở - 1960C sau đó là khí oxi ở -1830C
2. Kết luận :
2 . Sản xuất từ nước
Điện phân nước thu được hai khí riêng biệt là oxi và hiđro
PTHH :
B
a
Sơ đồ điện phân nước
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu KMnO4
b. Với nguyên liệu KClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp .
1 . Sản xuất khí oxi từ không khí
Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao thu được khí nitơ ở - 1960C sau đó là khí oxi ở -1830C
2. Kết luận :
2 . Sản xuất từ nước
Điện phân nước thu được hai khí riêng biệt là oxi và hiđro
PTHH
Rẻ
Nước, không khí
KMnO4,KClO3
Đắt
ít
Nhiều
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu KMnO4
b. Với nguyên liệu KClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp .
1 . Sản xuất khí oxi từ không khí
Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao thu được khí nitơ ở - 1960C sau đó là khí oxi ở -1830C
2. Kết luận :
2 . Sản xuất từ nước
Điện phân nước thu được hai khí riêng biệt là oxi và hiđro
PTHH
III. Phản ứng phân huỷ
(1)
(3)
Các phản ứng (1),(2),(3) số chất tham gia phản ứng là
số chất sản phẩm
1. Nhận xét
2. Định nghĩa :
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới .
(2)
1 chất
2 hoặc 3 chất
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu KMnO4
b. Với nguyên liệu KClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp .
Sản xuất khí oxi từ không khí và nước
2. Kết luận :
PTHH
III. Phản ứng phân huỷ
(2)
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới .
Bài tập 2:
Cân bằng các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào đã học.
I . Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
1.Thí nghiệm :
a. Với nguyên liệu KMnO4
b. Với nguyên liệu KClO3
Trong PTN , khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân huỷ như KMnO4 và KClO3.
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp .
Sản xuất khí oxi từ không khí và nước
2. Kết luận :
PTHH
III. Phản ứng phân huỷ
(2)
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới .
Bài tập 2:
Cân bằng các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào đã học.
to
to
to
to
2
2
2
2
2
3
Phản ứng a là phản ứng hoá hợp
Phản ứng c,d là phản ứng phân huỷ
FeCl3
KNO3
Fe(OH)3
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp.
III. Phản ứng phân huỷ
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
Bài tập 4 : Tính số gam kaliclorat cần điều chế được : a, 48 gam khí oxi b, 44,8 lít khí oxi ( ở ĐKTC)
PTHH
m = n.M
2KClO3 2 KCl + 3O2
t,xt
a,
PTHH :
m = n.M
PTHH
I.Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
* Nguyên liệu : KMnO4 , KClO3
+ Giàu oxi
+ Dễ bị nhiệt phân huỷ
* Cách thử khí oxi :
* Cách thu khí oxi :
Dùng tàn đóm đỏ
PTHH
- Đẩy nước
- Đẩy không khí
- Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao thu được khí nitơ ở - 1960C sau đó là khí oxi ở -1830C
PTHH
Nguyên liệu không khí và nước
- Điện phân nước
b,
* Cách điều chế :
Nhiệt phân
1
2
3
5
4
6
7
8
A
N
P
Ư
N
G
P
H
H
Â
H
y
u
N
Câu 2 : Đây là tên hoá học của hợp chất dùng để điều chế oxi có CTHH là KClO3
Câu 3 : Bạn hãy cho biết tên hoá học của ngyên liêu dùng để sản xuất vôi sống có CTHH là CaCO3 ?
Câu 4 : Đây là phương pháp để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
Câu 5 : Một cách thử khí oxi trong phòng thí nghiệm ?
Câu 6 : Đây là một phương pháp thu khí oxi trong PTN ?
Câu 7 : Đây là nguyên liệu để điều chế oxi trong công nghiệp ?
Câu 8 : Đây là phương pháp điều chế oxi trong công nghiệp ?
Tìm Ô Chữ chìa khoá
Câu 1: Đây là tên gọi khác của hợp chất dùng để điều chế oxi trong PTN có công thức là KMnO4
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp.
III. Phản ứng phân huỷ
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
PTHH
m = n.M
a,
PTHH :
m = n.M
PTHH
I.Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
mFe
* Nguyên liệu : KMnO4 , KClO3
+ Giàu oxi
+ Dễ bị nhiệt phân huỷ
* Cách thử khí oxi :
* Cách thu khí oxi :
Dùng tàn đóm đỏ
PTHH
- Đẩy nước
- Đẩy không khí
- Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao thu được khí nitơ ở - 1960C sau đó là oxi ở -1830C
PTHH
Nguyên liệu không khí và nước
- Điện phân nước
* Cách điều chế :
Nhiệt phân
Bài tập về nhà 1,2,3,4,5,6 (SGK Trang 94)
Bài tập 6 : Trong PTN , người ta điều chế oxits sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng oxi oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao . a, Tính số gam sắt và số gam khí oxi cần dùng để điều chế được 2,32 g oxít sắt từ b,Tính số gam KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên.
b,
PTHH
m = n.M
II. sản xuất oxi trong Công nghiệp.
III. Phản ứng phân huỷ
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
Bài tập 4 : Tính số gam kaliclorat cần điều chế được : a, 48 gam khí oxi b, 44,8 lít khí oxi ( ở ĐKTC)
PTHH
m = n.M
2KClO3 2 KCl + 3O2
t,xt
a,
PTHH :
m = n.M
PTHH
I.Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm .
* Nguyên liệu : KMnO4 , KClO3
+ Giàu oxi
+ Dễ bị nhiệt phân huỷ
* Cách thử khí oxi :
* Cách thu khí oxi :
Dùng tàn đóm đỏ
PTHH
- Đẩy nước
- Đẩy không khí
- Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao thu được khí nitơ ở - 1960C sau đó là khí oxi ở -1830C
PTHH
Nguyên liệu không khí và nước
- Điện phân nước
b,
* Cách điều chế :
Nhiệt phân
Bài tập về nhà 1,2,3,4,5,6 (SGK Trang 94)